Wat is Brain Gym®

 Brain Gym® heeft een educatief karakter; en gaat uit van beweging.

 

Brain Gym® geeft jong en oud de kans om te leren in het eigen ritme. We zijn immers het

slimst als we mogen zijn wie we zijn zonder op onze tenen te lopen.

Brain Gym®:

 • bevordert de motivatie en het plezier in leren;

 • haalt de aangeboren intelligentie naar boven en ontwikkelt deze;

 • laat het belang van beweging in het dagelijks leven inzien;

 • leert je eigen beweging observeren en maakt je bewust van de behoefte aan beweging;

 • bevordert het zelfgestuurd leren;

 • waardeert elke student, lerende;

 • moedigt elke lerende, student aan om de eigen leerprocessen aan te pakken;

 • moedigt creativiteit en zelfexpressie aan.

 

Brain Gym®-oefeningen zijn toepasbaar in onderwijs, therapie, coaching, logopedie, pedagogiek, thuis en op het werk. Ook in groepen kan Brain Gym® goed worden ingezet.

Brain Gym®  maakt gebruik van een educatief model, waarbij men de aangeboren intelligentie van elk individu waardeert en naar boven haalt. Dankzij het vijfstappenplan van efficiënt leren kun je de 26 BG oefeningen of de procedures Brain Gym® naar behoefte uitvoeren en worden eventuele blokkades opgelost.

 

Door Brain Gym® te doen:

 • worden leerprocessen vergemakkelijkt en de concentratie verhoogd;

 • wordt inzicht verkregen in zaken die onze leerprocessen belemmeren;

 • wordt gericht gewerkt aan het opheffen van die blokkades;

 • kan groei worden bereikt op de terreinen van: concentratie en focus, geheugen, academische vaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, maken van toetsen), fysieke coördinatie, relaties, zelfverantwoordelijkheid (autonomie), organisatorische vaardigheden, attitude en zelfvertrouwen;

 • wordt een effectieve vorm aangeboden voor de bewegingsbehoefte die er is tussen de lessen.

 

Beweging, cognitie en toegepast leren zijn onderling van elkaar afhankelijk. Als we bewegen schakelen we onze drie dimensies van intelligentie in. Brain Gym spreekt alle drie de dimensies aan.

© Brain Gym® Nederland     Brain Gym is een geregistreerd handelsmerk door Brain Gym ® International Foundation, Ventura, CA, USA

 • White Facebook Icon